Partyk Aleksandra, Bezczynność organu stygmatyzuje stronę

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Bezczynność organu stygmatyzuje stronę

Wojewoda przez ok. 22 miesiące pozostawał bezczynnym w postępowaniu administracyjnym. Sprawa została załatwiona dopiero po ponagleniu i wniesieniu skargi na bezczynność. Taki stan nie może być zaakceptowany, skoro naruszono godność strony. Niewątpliwie doszło do rażącego naruszenia prawa- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX