Nowicki Marek Antoni, Barraco przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 5 marca 2009 r., skarga nr 31684/05, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 319

Omówienia
Opublikowano: LEX 2010
Autor:

Barraco przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 5 marca 2009 r., skarga nr 31684/05, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 319

Skazanie kierowcy uczestniczącego w demonstracji za utrudnianie ruchu na autostradzie

Tezy orzeczenia

1. Prawo do wolności zgromadzania się jest fundamentalne w społeczeństwie demokratycznym i obok prawa do wolności wypowiedzi jest jedną z podstaw takiego społeczeństwa. W rezultacie nie może być przedmiotem interpretacji restrykcyjnej. Jako takie obejmuje ono zarówno zgromadzenia prywatne, jak i odbywane w miejscach publicznych, zgromadzenia statyczne i pochody; m.in. mogą się na nie powoływać osoby indywidualne oraz organizatorzy takich zgromadzeń.

2. Przy ocenie proporcjonalności ingerencji w wolność wypowiedzi należy zrównoważyć wymagania wynikające z celów wymienionych w ust. 2 z wymaganiami swobody wyrażania opinii przy pomocy słów, gestów, a nawet milczenia, przez osoby zebrane na ulicy lub w innych miejscach publicznych.

3. Każda manifestacja w miejscu publicznym może spowodować pewne utrudnienia w przebiegu życia codziennego, w tym zakłócenia ruchu drogowego. Przy braku aktów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX