Badanie czy osoba jest uzależniona od alkoholu zasadniczo niedopuszczalne wbrew jej woli - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Badanie czy osoba jest uzależniona od alkoholu zasadniczo niedopuszczalne wbrew jej woli

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Badanie czy osoba jest uzależniona od alkoholu zasadniczo niedopuszczalne wbrew jej woli

Skierowanie na badanie przez biegłego, który ocenia to, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu, nie rzutuje na prawa i obowiązki osoby, której dotyczy. To od zainteresowanego zależy, czy wyrazi chęć poddania się badaniu. Wyjątek stanowi skierowanie orzeczone przez sąd - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX