Bujalski Rafał, Autostrada Wielkopolska odda Polsce 1,4 mld zł. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 24 października 2019 r., T-778/17

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Autostrada Wielkopolska odda Polsce 1,4 mld zł. Omówienie wyroku S(PI) z dnia 24 października 2019 r., T-778/17

Sąd UE oddalił skargę spółki Autostrada Wielkopolska, która domagała się stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej nakazującej Polsce odzyskanie od spółki 894 mln zł wraz z odsetkami w związku z niezgodną z prawem UE pomocą publiczną. Kwota ta na dzień wniesienia skargi wynosiła 1,367 mld zł.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX