Nowicki Marek Antoni, Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 19 stycznia 2006 r., skarga nr 46389/99, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 137

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2007
Autor:

Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 19 stycznia 2006 r., skarga nr 46389/99, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 137

Zasądzenie zadośćuczynienia od wydawcy czasopisma z powodu opublikowanych w nim listów o wysokiej rangi duchownym katolickim

Tezy orzeczenia

Ogólne wymaganie od prasy, aby systematycznie i formalnie dystansowała się od wypowiedzi autora listu obrażających, prowokujących lub szkodzących reputacji innej osoby, nie da się pogodzić z jej rolą przekazywania informacji o bieżących wydarzeniach, opiniach i ideach.

Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH przeciwko Austrii - orzeczenie z 19 stycznia 2006 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 46389/99

Stan faktyczny

Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH, właściciel i wydawca magazynu "Der 13. - Zeitung der Katholiken für Glaube und Kirche" (Trzynasty - Pismo Katolików na rzecz Wiary i Kościoła) w listopadzie 1996 r. opublikował różne listy do redakcji o organizacji Ruch na rzecz Referendum w Kościele. Jeden z nich wspominał o zastępcy wikariusza generalnego archidiecezji w Salzburgu, biskupie Paarhammerze, członku kapituły katedralnej i profesorze prawa kanonicznego,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX