Partyk Aleksandra, Akcja protestacyjna w lesie nie musi być społecznie szkodliwa

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Akcja protestacyjna w lesie nie musi być społecznie szkodliwa

Obwiniona została uznana za winną wykroczenia: przebywania w lesie w miejscu, w którym było to zabronione. Sąd rejonowy wydał wyrok nakazowy, a więc w trybie bez prowadzenia rozprawy, choć istniało szereg wątpliwości, którymi sąd powinien się zająć. Należało ustalić, czy wprowadzony zakaz był zgodny z przepisami prawa - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX