Sondej Marek Zbigniew, Aby sąd stwierdził nieważność uchwały rady nadzorczej trzeba wykazać jej sprzeczność z obowiązującymi przepisami

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Aby sąd stwierdził nieważność uchwały rady nadzorczej trzeba wykazać jej sprzeczność z obowiązującymi przepisami

Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że stwierdzenie nieważności uchwały rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej może nastąpić wyłącznie w razie zajścia jej sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX