Partyk Aleksandra, 6 miesięczna bezczynność organu to rażące naruszenie prawa

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

6 miesięczna bezczynność organu to rażące naruszenie prawa

Dopiero po tym jak skarżący cudzoziemiec ponaglił organ o załatwienie jego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, ten podjął pierwsze czynności w sprawie. Tymczasem postępowanie administracyjne powinno być prowadzone szybko i wnikliwie. Skarga na bezczynność organu była więc uzasadniona- orzekł WSA we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX