Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r. Obowiązkowy split payment. Biała lista podatników VAT. Zmiany w zwolnieniach

Autor fragmentu:

WSTĘP

Jesienią liście spadają z drzew, a tej jesieni spadnie także płynność finansowa wielu przedsiębiorców. Będzie to skutkiem wprowadzenia mechanizmu obowiązkowej podzielonej płatności w wielu branżach od 1 listopada 2019 r. Otrzymywanie przez nich części ceny za sprzedawane towary lub usługi na rachunek VAT spowoduje pogorszenie bieżącej płynności.

To nie jedyne zmiany w podatkach, z jakimi przedsiębiorcy będą mieli do czynienia jesienią 2019 r. Jest to czas obfity w zmiany przede wszystkim w podatku od towarów i usług – będą one przy tym mieć wpływ na rozliczenia innych podatków.

W szczególności można tu wskazać na wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT i związany z tym obowiązek dokonywania płatności na rachunki bankowe na niej wskazane (pod rygorem wyłączenia tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów). Wprowadzenie tych regulacji będzie zapewne wymagać od przedsiębiorców wdrożenia różnych procedur, które pozwolą na bezpieczne rozliczanie w kosztach podatkowych dokonywanych wydatków.

Warto wspomnieć także o zmianach ograniczających możliwość wystawiania faktur do sprzedaży wcześniej udokumentowanej paragonem fiskalnym, zmianach dotyczących zakupów od rolników ryczałtowych czy też faktur VAT RR.

Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw praktycznym problemom, z jakimi mogą się mierzyć przedsiębiorcy przy stosowaniu powyższych regulacji. Poszczególne zagadnienia ujęto w formie odpowiedzi na konkretne pytania.

Książka powinna być cenną pomocą dla przedsiębiorców, ale także dla osób zajmujących się ich rozliczeniami podatkowymi: doradców podatkowych, księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach.

Autor fragmentu:

Rozdział1
BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT – SKUTKI W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ W PODATKACH DOCHODOWYCH

1.Nowa biała lista podatników VAT a wykazy dotychczasowe

Czy w związku z białą listą obecna lista podatników VAT przestanie istnieć?

Formalnie tak, aczkolwiek można mówić raczej o połączeniu dotychczasowych wykazów w jeden.

Z dniem 1.09.2019 r. utworzono (czy też raczej zmodyfikowano) dostępny on-line rejestr podatników VAT. Stało się to właśnie na skutek połączenia w jeden dwóch dotychczas funkcjonujących rejestrów.

Z jednej strony bowiem funkcjonował rejestr podatników VAT (w wyszukiwarce na Portalu Podatkowym MF na stronie https://ppuslugi.mf.gov.pl/?link=VAT&), z drugiej strony zaś – Wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Od 1.09.2019 r. ten rejestr i wykaz zostały scalone. Na białej liście znajdują się bowiem dane zarówno podatników VAT zarejestrowanych, jak i podmiotów niezarejestrowanych (tych, którym odmówiono rejestracji) oraz podmiotów wykreślonych z rejestru VAT i przywróconych do niego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację