Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - OpenLEX

Gruszecki Krzysztof, Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Monografie
Opublikowano: LEX/el. 2010
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Autor fragmentu:

Rozdział1.
Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce

1.1.Wprowadzenie

Właściwa ochrona środowiska jest jednym z poważniejszych zadań, które muszą zrealizować współczesne społeczeństwa. Jest to trudne, ponieważ otaczające nas środowisko nie zna granic administracyjnych i stanowi swoisty system naczyń połączonych, w którym zmiany wywołane w jednym miejscu wywierają skutki również w innym, czasami trudnym do przewidzenia. Dlatego też, mając świadomość problemów związanych z ochroną środowiska, zarówno na forum międzynarodowym, jak i krajowym podejmowane były działania mające doprowadzić do tego, aby rozwój cywilizacyjny postępował z poszanowaniem otaczającego nas środowiska. Aby cel ten mógł zostać osiągnięty, rozwój musi przebiegać w sposób zrównoważony. Na międzynarodowym forum stosunkowo długo prowadzone były dyskusje, w jaki sposób problem ten należy rozwiązać .

Zasada zrównoważonego rozwoju została wyartykułowana w sposób pełny dopiero w 27 deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, według której: „państwa i ludzie powinni...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX