Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia należności podatkowych - OpenLEX

Czerski Piotr, Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia należności podatkowych

Monografie
Opublikowano: Zakamycze 2004
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia należności podatkowych

Autor fragmentu:

RozdziałI
Funkcje i charakter prawny zastawu skarbowego

1.Uwagi wstępne

Zastaw skarbowy pojawił się w obowiązującym porządku prawnym wraz z wejściem w życie regulujących tę instytucję przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ustawa ta bezpośrednio poświęca zastawowi skarbowemu zaledwie siedem artykułów. Ponadto zastawu skarbowego dotyczą przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych. Na mocy przepisu art. 321 pkt 2 o.p. powołano do życia również szczególną odmianę zastawu skarbowego poprzez dodanie art. 24b do treści ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Możliwość zabezpieczania należności podatkowych prawem zastawu istniała jednak przed wejściem w życie o.p. na podstawie przepisów art. 23 i 49 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych. Jeszcze wcześniej możliwość taką przewidywał przepis art. 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX