Duniewska Zofia (red.), Krakała Artur (red.), Stahl Małgorzata (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo

Autor fragmentu:

CZĘŚĆI
ZASADY PRAWA – ZAGADNIENIA OGÓLNE

Zasady w prawie administracyjnym – zagadnienia ogólne

Instytucja zasad prawa, w tym m.in. zasad prawa administracyjnego, ma długą historię. Zasady te spełniają wiele doniosłych funkcji – służą m.in. ujednolicaniu praktyki tworzenia i stosowania prawa, w tym jego interpretacji. W bardziej rozbudowanym ujęciu wskazuje się jako podstawowe takie funkcje zasad prawa, jak:

1)

funkcja wypełniania luk prawnych (bywa uznawana za najważniejszą);

2)

wspomniana już funkcja interpretacyjna;

3)

funkcja korygująca, dzięki której zasady mogą zmieniać i korygować źródła prawa pisanego;

4)

funkcja kreacyjna (wiąże się z inspiracją dla prawodawców i z charakterem materialnego źródła prawa – jako przykład wskazuje się Kartę Praw Podstawowych) . W jeszcze innym ujęciu w odniesieniu do praw fundamentalnych (przez innych autorów i w orzecznictwie określanych jako zasady uniwersalne) wyróżniane są trzy ich funkcje: aksjologiczna, kompetencyjna (związana z oddziaływaniem na reguły uznania, reguły zmiany oraz reguły orzekania) oraz interpretacyjno-argumentacyjna ....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX