Mędrzycki Radosław, Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego

Autor fragmentu:

Rozdział1
Zagadnienia wprowadzające

1.1.Uzasadnienie wyboru tematyki pracy

Solidarność ma swoje istotne miejsce we współczesnej debacie publicznej , jest powszechnie wykorzystywana przy opisie podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej i ujmowana jako fundamentalna zasada postwojennego ładu społecznego. Pojęcia tego używa się zarówno w odniesieniu do metod rozwiązywania krajowych palących problemów socjalnych, jak i szerzej: łączy się ona wyraźnie z pojęciem humanitarnej pomocy wobec kryzysów globalnych wywołanych np. przymusowymi migracjami, skrajnym ubóstwem, katastrofami naturalnymi czy w ostatnim czasie pandemią . Jest to zatem pojęcie – jak godność – stanowiące istotny element w dyskusjach politycznych i prawniczych. Zarazem nieostrość pojęcia stanowi asumpt do jego badań w różnych dziedzinach naukowych.

Po pierwsze w przypadku solidarności uwidacznia się z całą mocą „prawo akcji i reakcji”. Im więcej solidarności, tym więcej pytań o potrzebę solidarnych zachowań; istotne społecznie spory dotyczą granic solidarności. Bywa ona kwestionowana, gdy w imię...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX