Borówka Katarzyna, Zarządzenie zastępcze wojewody

Monografie
Opublikowano: WKP 2018
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zarządzenie zastępcze wojewody

Autor fragmentu:

Rozdział1
Nadzór nad samorządem terytorialnym

1.Pojęcie i funkcje nadzoru nad samorządem terytorialnym

Zarządzenie zastępcze wojewody jest środkiem nadzoru nad samorządem terytorialnym od momentu jego przywrócenia w systemie władzy publicznej w 1990 roku. Można stwierdzić, że nadzór nad samorządem terytorialnym stanowi podłoże, na którym powstała i kształtowała się ta wyjątkowa instytucja nadzoru. Szczegółowe rozważania dotyczące zarządzenia zastępczego wojewody należy zatem poprzedzić charakterystyką nadzoru nad samorządem terytorialnym.

W obowiązującym porządku prawnym administracja publiczna ma charakter dualistyczny, co wynika z podziału zadań i kompetencji pomiędzy administrację rządową oraz samorząd terytorialny. Współcześnie nie ulega wątpliwości, że samorząd terytorialny jest częścią państwa, a jego istnienie zależy od woli ustawodawcy . Pomimo różnic organizacyjnych, administracja rządowa oraz samorząd terytorialny stanowią funkcjonalną całość zdeterminowaną jednorodnością celu, czyli działaniem na rzecz dobra wspólnego . Skoro zatem administracja rządowa oraz samorządowa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX