Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych - OpenLEX

Pawelec Kazimierz Jan, Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2012
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁI
Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i wykroczeń drogowych

1.Uwagi wprowadzające

Przestępstwa drogowe w obowiązującym Kodeksie karnym zostały stypizowane podobnie jak w poprzednio obowiązującej ustawie z 1969 r., przenosząc tym samym balast, który nowa ustawa karna odziedziczyła po Kodeksie karnym z 1932 r. Przepisem odbiegającym od pozostałych jest przede wszystkim art. 177 k.k. obejmujący głównie z uwagi na częstotliwość przestępstwa kierowców. Swoistością tego przepisu jest odwrócona typowość. Z reguły bowiem typy nieumyślne przestępstw występują jako uprzywilejowane przestępstw umyślnych. W tym konkretnym przypadku jest odwrotnie. Artykuł 177 k.k. typizuje przestępstwo nieumyślne jako podstawowe i wyłączne. Sprawca umyślnego skutku osiągniętego przez naruszenie zasad bezpieczeństwa odpowiadałby na podstawie stosownego przepisu rozdz. XIX k.k. lub z art. 288 k.k. . Artykuł 177k.k. typizuje zatem przestępstwo kierowcy (choć nie tylko) jako nieumyślne i skutkowe. Tradycjonalizm, stanowiący pokłosie k.k. z 1932 r., znalazł jednak wyraz w przeniesieniu do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX