Martuszewicz Anna, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Monografie
Opublikowano: ABC 2007
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Autor fragmentu:

RozdziałI
Pracodawcy objęci obowiązkami wynikającymi z ustawy o funduszu

Zgodnie z art. 3 k.p., pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Dokonanie zakwalifikowania do kategorii "pracodawcy" jest stosunkowo proste w firmach nie posiadających skomplikowanej struktury organizacyjnej, ale może napotkać trudności w tzw. przedsiębiorstwach wielozakładowych, posiadających oddziały, zakłady czy przedstawicielstwa. W takich firmach możliwe jest bowiem, że status pracodawcy będzie posiadać podmiot jako całość, ale też możliwe jest, że każda z jednostek organizacyjnych wchodzących w skład takiego podmiotu.

Problem statusu pracodawcy był wielokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego przed 1996 r. (z tym że wówczas zacytowana definicja odnosiła się do zakładu pracy). Zatem, choć poglądy Sądu zostały sformułowane w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, ze względu na zbliżone brzmienie art. 3 k.p. zachowują one aktualność.

Przykładowo wymienić tu można wyrok z dnia 6...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX