Damasiewicz Agnieszka, Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę

Autor fragmentu:

Rozdziałpierwszy
Cele książki

Sztuka patrzenia na prawo

[Kontekstowość prawa] Kubizm w malarstwie polegał na umieszczaniu obiektu w sześcianie i rozbijaniu go na szereg czytelnych figur – walców, kul, stożków. Te elementy rozebranego przedmiotu umieszczano obok siebie na płótnie. Pozwalało to zobaczyć analizowany obiekt jednocześnie z wielu perspektyw i dawało jego pełniejszy obraz.

Na instytucje prawne także można spojrzeć „kubistycznie”. Oznacza to patrzenie z różnych perspektyw, aby stworzyć pełniejszy obraz analizowanej instytucji prawnej. Chodzi o obserwowanie normy prawnej, a nawet samego tylko przepisu, w różnych warunkach prawnych. Odpowiednikiem walca, kuli i stożka w kubizmie jest, w prawie, analiza dogmatyczna, refleksja teoretycznoprawna i obserwacja praktyki stosowania prawa. Przy czym chodzi tu nie o praktykę opartą na stwierdzeniach, lecz o praktykę opartą na uzasadnieniach. Czym innym bowiem jest stwierdzenie, choćby poparte autorytetem sądu, a czym innym jest to samo stwierdzenie poparte autorytetem, dającej mu oparcie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX