Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne

Autor fragmentu:

RozdziałI
Uwagi wprowadzające i systemowe

Problemy prawnokarne związane z bioetyką zawsze budziły ogromne zainteresowanie doktryny prawa i rodziły kontrowersje . Życie ludzkie przez samą swą naturę znajduje się w obrębie zainteresowania prawa, tym bardziej zaś prawa karnego. Tę oczywistą tezę potwierdza ogromna ilość piśmiennictwa oraz wciąż nowe problemy prawodawcze związane z ochroną życia i zdrowia człowieka, w tym początku i końcu życia ludzkiego , ale też dotyczące kwestii ochrony jego wolności w procesach terapeutycznych i nieterapeutycznych. Do tradycyjnych, bieżących problemów legislacyjnych w Polsce doszły względnie nowe (lub mające nowy kontekst), choć odzwierciedlające stare dylematy etyczne i prawne, np. prawnokarne aspekty uregulowania sztucznie wspomaganej prokreacji i związany z tym status prawny embrionu ludzkiego (w tym pozaustrojowego) , omawiane ostatnio szeroko przez U. Drozdowską i A. Wnukiewicz-Kozłowską kwestie zmiany płci , nowe wyzwania dotyczące klauzuli sumienia . Z punktu widzenia procesu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację