Garnowski Konrad, Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym

Autor fragmentu:

Rozdział1
Uwagi ogólne o umowie przewozu

1.1.Istota umowy przewozu

Cechy konstrukcyjne umowy przewozu zostały określone w art. 774 k.c., zgodnie z którym „przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy”. Ustawa – Prawo przewozowe nie zawiera analogicznej definicji, w związku z czym zgodnie z art. 90 pr. przew. regulacja kodeksowa znajduje zastosowanie do obydwu aktów. Na tej podstawie można określić istotę umowy przewozu towarowego, którą jest dokonanie czynności faktycznej polegającej na translokacji rzeczy powierzonych do przewozu . Zdarzenie w postaci dostarczenia ich do miejsca przeznaczenia ma być nadrzędnym celem umowy; nie może być natomiast celem tylko dodatkowym, jak ma to miejsce np. przy umowie sprzedaży obejmującej dostarczenie rzeczy przez sprzedającego . Pozwala to również na odróżnienie umowy przewozu od umowy spedycji. Na podstawie umowy spedycji spedytor zobowiązany jest do wysłania lub odbioru przesyłki albo dokonania innych usług...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX