Rakoczy Bartosz (red.), Wybrane problemy prawa leśnego

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2011
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Wybrane problemy prawa leśnego

Autor fragmentu:

Wprowadzenie do prawa leśnego

1.Pojęcie i zakres prawa leśnego

Problematyka prawa leśnego nie budzi większego zainteresowania doktryny. Z opracowań, w których kwestie te były poruszane, wskazać można jedynie komentarz W. Radeckiego, a ściślej wstęp do tego komentarza .

Autor ten we wspomnianym wstępie podejmuje próby zanalizowania pojęcia "prawo leśne", umieszczenia go w systemie prawnym, a ponadto bada związek prawa leśnego z innymi dyscyplinami prawniczymi. Jednak prawo leśne wymaga większego zainteresowania doktryny, i to zarówno jeśli chodzi o jego wymiar teoretycznoprawny, jak i wymiar praktyczny. Prawo leśne wydaje się bowiem niedoceniane w literaturze przedmiotu, choć jego doniosłość praktyczna i teoretyczna jest znaczna.

W pierwszej kolejności należy podjąć rozważania co do samego pojęcia prawo leśne, a przede wszystkim - czy uprawnione jest w ogóle posługiwanie się pojęciem prawo leśne, a jeśli tak, to w jakim znaczeniu. Odpowiedzi na te pytania należy poszukiwać przede wszystkim w teorii prawa. Do teorii prawa bowiem należy prowadzenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX