Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Współczesne problemy prawa podatkowego - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu (tom II)

Autor fragmentu:

WYKŁADNIA PRAWA PODATKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ W PRAKTYCE POLSKICH ORGANÓW PODATKOWYCH

1.WSTĘP – ORGANY PODATKOWE A UNIJNE PRAWO PODATKOWE

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań, których rezultat opublikowano w 2013 r. w zakresie wykładni dokonywanej przez polskie organy podatkowe. Temat wart jest ponownego zbadania przede wszystkim dlatego, że Polska jest w Unii Europejskiej już nie kilka, lecz kilkanaście lat, a w ciągu 7 lat zaszły znaczne zmiany w świadomości społeczeństwa co do skuteczności i znaczenia prawa unijnego w Polsce.

Dla porządku należy wskazać, że we wspomnianym opracowaniu w kontekście działalności organów podatkowych postawiono cztery pytania, na które wówczas konieczne było udzielenie odpowiedzi:

1.

Kiedy powinno dochodzić do wykładni unijnego prawa podatkowego przez organy krajowe i jaka jest praktyka w tym zakresie?

2.

Jaki jest przebieg wykładni podatkowego prawa UE dokonywanej przez organy administracji podatkowej?

3.

Czy można porównać przebieg wykładni prawa podatkowego UE do przebiegu wykładni prawa krajowego?

4.

Jaki wpływ na wykładnię prawa podatkowego UE ma orzecznictwo polskich sądów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację