Bińczycka-Majewska Teresa (red.), Włodarczyk Mirosław (red.), Współczesne problemy prawa emerytalnego

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Współczesne problemy prawa emerytalnego

Autor fragmentu:

Częśćpierwsza
Wprowadzenie

Ubezpieczenia społeczne w spuściźnie naukowej profesora Wacława Szuberta

Sprawami ubezpieczeń społecznych prof. Wacław Szubert zajmował się od początku swojej działalności naukowej. Problematyki tej dotyczy jego pierwsza pozycja w dorobku naukowym, rozprawa doktorska Dzieje ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Anglii, która ukazała się w 1936 r. Bezrobocie w tym opracowaniu traktowane jest jako ryzyko ubezpieczeniowe, a przeprowadzone na tej bazie badania były okazją do poznania wszystkich elementów konstrukcyjnych i ukazania aspektów praktycznych funkcjonowania instytucji ubezpieczenia społecznego w gospodarce rynkowej. Zawarte w rozprawie analizy dotykają więc zagadnienia przystępowania do ubezpieczenia, nabywania prawa do świadczeń ubezpieczeniowych, rodzajów świadczeń i ich wypłaty, gromadzenia funduszy ubezpieczeniowych oraz zasad organizacji i zarządzania tymi funduszami.

Praca prof. Szuberta obejmuje badaniem tytułową instytucję ubezpieczeniową od momentu narodzin do czasu wielkiego kryzysu lat 30. XX w., co pozwoliło pokazać jej funkcjonowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX