Sobczyk Arkadiusz, Wolność pracy i władza

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Wolność pracy i władza

Autor fragmentu:

CZĘŚĆI
SPOŁECZNY USTRÓJ PRACY

Rozdział1
Teoria wolności pracy

§1.
Uwagi wstępne

W moich dotychczasowych wypowiedziach na temat aksjologii prawa nie doceniałem znaczenia konstytucyjnej wolności pracy. Poszukując podstaw gwarancji stabilności zatrudnienia, nie wiązałem ich z wolnością pracy, lecz z ochroną godności, a w konsekwencji z ochroną przed wykluczeniem społecznym . Powyższe nie znajduje się jednak w żadnym stopniu w sprzeczności. Wręcz przeciwnie. Aksjologia wykluczenia społecznego jest bowiem niczym innym jak merytorycznym uzasadnieniem dla wolności pracy, rozumianej jako wolny dostęp do pracy. O ile jednak wolność pracy wynika z Konstytucji wprost, to wolność od wykluczenia trzeba z niej dopiero wyinterpretować. Jak podkreśla M. Piechowiak, wykluczenie społeczne nie jest bowiem kategorią konstytucyjną . Dlatego posługiwanie się pojęciem wolności pracy dostarcza znacznie szerszych możliwości interpretacyjnych. Powyższe konweniuje z poglądami cytowanego wyżej Autora, według których prawa socjalne są elementem systemu ochrony przed wykluczeniem .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX