Heropolitańska Izabela, Weksel w obrocie gospodarczym

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Weksel w obrocie gospodarczym

Autor fragmentu:

Rozdział1
POJĘCIE WEKSLA, JEGO FUNKCJE I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

1.1.Istota weksla i jego rodzaje

Weksel jest to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego.

Zatem weksel jako papier wartościowy jest dokumentem potwierdzającym istnienie zobowiązania osób, które go podpisały, a jedyną osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu jest jego prawny posiadacz.

Prawo wekslowe rozróżnia dwa rodzaje weksli: weksle własne oraz weksle trasowane.

Weksel własny (inaczej - suchy, prosty, sola) jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie oraz stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.

Weksel trasowany (inaczej - ciągniony, przekazany lub trata) jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przepisami prawa wekslowego, zawierający...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX