Behan Adam, Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa

Monografie
Opublikowano: KIPK.2022
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa

Autor fragmentu:

Rozdział1
Droga do kryptowalut – rys historyczny

1.1.Protokół ślepych podpisów

W 1983 roku amerykański informatyk i kryptograf David Chaum pracował nad zagadnieniem elektronicznej gotówki – pomysłu w ówczesnych czasach rewolucyjnego. Doszedł on do wniosku, iż powstanie takiej waluty jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

a.

zapewnienie prywatności obrotu umożliwiające zapłatę – bez wiedzy osób postronnych – podobnie jak ma to miejsce przy obrocie gotówką,

b.

możliwość potwierdzenia dokonania zapłaty, a także – w wyjątkowych przypadkach – potwierdzenia przez płacącego swojej tożsamości,

c.

możliwość zatrzymania transakcji w przypadku kradzieży środków .

Zaproponowane przez Chauma w 1983 roku, a rozwinięte dwa lata później rozwiązanie techniczne konieczne do stworzenia waluty cyfrowej było oparte na pomyśle nowego rodzaju kryptografii. Tak narodził się protokół ślepych podpisów (ang. blind digital signature), będący rozszerzeniem protokołu RSA i opierający się na uwierzytelnieniu treści wiadomości bez konieczności zapoznawania się z nią. Warto w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX