Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga... - OpenLEX

Grzegorczyk Tomasz (red.), Olszewski Radosław (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej

Monografie
Opublikowano: WK 2017
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej

Autor fragmentu:

ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZNIESŁAWIENIE - CZAS NA NOWĄ REFLEKSJĘ

1.WSTĘP

Od kilkunastu lat trwa w Polsce debata na temat ewentualnego zniesienia odpowiedzialności karnej za zniesławienie, uregulowanej w art. 212 k.k. Również śp. dr hab. Monika Zbrojewska poświęciła temu tematowi swoją uwagę naukową , a problematyka dotycząca wykonywania zawodu przez dziennikarzy była przedmiotem Jej szczególnego zainteresowania i wrażliwości . Pomimo upływu lat, licznych publikacji, stanowisk instytucji publicznych, organizacji dziennikarskich, organizacji pozarządowych, postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka przepis ten jest stałą częścią polskiego porządku prawnego i jest jednym z najważniejszych środków ochrony przed naruszeniem reputacji. Celem niniejszego tekstu jest rozważenie, jakie działania zostały podjęte dotychczas w celu zniesienia lub ograniczenia stosowania art. 212 k.k., a także wskazanie barier powodujących trudności w osiągnięciu tego celu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX