Dokukin Katarzyna, VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia

Monografie
Opublikowano: WKP 2024
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia

Autor fragmentu:

I.ISTOTNE DLA JST ZMIANY W PODATKU VAT NA LATA 2022–2025 – ZESTAWIENIE

Poniżej w formie tabelarycznej zaprezentowano wybrane regulacje prawne, które mają znaczący wpływ na rozliczenia podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Niektóre z nich w ostatnim czasie weszły już w życie, inne z kolei zaczną obowiązywać niebawem, w latach 2024 –2025.

Od 1.01.2022 r.

1.

E-faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

Uwaga! Od 1.07.2024 r. e-fakturowanie stanie się obligatoryjne

Wprowadzono fakultatywną możliwość wystawiania e-faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Uruchomiony został „okres przejściowy”, w którym samorządy powinny się przygotować do obowiązkowego e-fakturowania.

2.

JPK_VAT – korekta

Zrezygnowano z obowiązku złożenia czynnego żalu do Urzędu Skarbowego, w przypadku złożenia korekty części ewidencyjnej JPK_V7.

3.

Uproszczenia w fakturowaniu

Zniesiono obowiązek oznaczania faktur mianem: „DUPLIKAT”, „FAKTURA KORYGUJĄCA”, „KOREKTA”. Ponadto zrezygnowano ze wskazywania na fakturze korygującej: przyczyny korekty, daty dokonania lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX