Gajewski Dominik J. (red.), Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce

Autor fragmentu:

CzęśćI

Uszczelnianie systemu podatkowego a problemy, których nie możemy tracić z pola widzenia. Rozważania na przykładzie prawa podatnika do prywatności

1.Wprowadzenie

Podnoszenie poziomu efektywności fiskalnej podatków jest problemem istotnym, ale nie oznacza to jednocześnie, że bezrefleksyjnie należy podporządkować mu wszystkie inne kwestie. Eliminację (zmniejszenie) luki podatkowej przyjęto za priorytet polityki państwa , bowiem zakres i dynamika zjawiska popełniania przestępstw podatkowych stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa fiskalnego państwa. Pakiet wprowadzanych do przepisów podatkowych zmian nie ogranicza się wyłącznie do zapobiegania oszustwom podatkowym, ale również m.in. służy poszerzeniu bazy podatkowej. Prawo podatkowe należy do grupy prawa publicznego, które za przedmiot ma złożone relacje. Władza publiczna gwarantuje jednostce określony zakres praw i wolności, ale jednocześnie jest zmuszona je ograniczać w celu realizacji interesu ogółu społeczeństwa. Podejmowane działania wymagają odpowiedniego wyważenia interesów publicznego i prywatnego.

Wprowadzane zmiany przepisów podatkowych muszą być dobrej jakości oraz odpowiadać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX