Umowne podstawy zatrudnienia - OpenLEX

Góral Zbigniew (red.), Umowne podstawy zatrudnienia

Monografie
Opublikowano: WKP 2012
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Umowne podstawy zatrudnienia

Autorzy fragmentu:

ROZDZIAŁ1
ZATRUDNIENIE PRACOWNICZE CZY CYWILNOPRAWNE - DYLEMAT WYBORU

I.ZALEŻNOŚĆ EKONOMICZNA JAKO WYZNACZNIK RELACJI MIĘDZY STRONAMI

1. Prawo pracy jest stosunkowo młodą gałęzią prawa. Jej początki sięgają XIX w. i wiążą się z rozwojem formacji kapitalistycznej. W tamtym okresie na wielką skalę dochodziło do zatrudniania pracowników najemnych. Przewaga ekonomiczna i organizacyjna podmiotów oferujących pracę doprowadzała do kształtowania warunków umownych w sposób niekorzystny dla pracowników. Skutkowało to powstawaniem zaburzeń społecznych. Koniecznością stawała się interwencja państwa. Genezy prawa pracy należy zatem upatrywać w potrzebie zapewnienia ładu w stosunkach pracy, opartego na harmonii interesów indywidualnych, grupowych i ogólnospołecznych . Podkreśla się, że u źródeł prawa pracy leży ingerencja państwa w stosunek zobowiązaniowy między pracodawcą i pracownikiem, podyktowana potrzebą ochrony pracownika jako słabszej strony tego stosunku, w celu zachowania pokoju społecznego i zapobieżenia psychofizycznej degradacji warstwy pracującej .

Powyższe uwarunkowania doprowadziły do przypisywania prawu pracy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX