Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2007
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Autor fragmentu:

Wstęp

Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie dotyczy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Pomysł napisania tego opracowania powstał z dwóch powodów. Po pierwsze przy współredagowaniu komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrakło miejsca na wnikliwą analizę zagadnień dotyczących umowy, co było spowodowane zarówno konwencją komentarza, jak i jego objętością. Po drugie w praktyce powstaje wiele wątpliwości, jeśli chodzi o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Dodatkowo brak na rynku wydawniczym monografii dotyczącej tej umowy, mimo iż praktycznie każdy jest podmiotem jej regulacji, jeśli tylko korzysta z wody i odprowadza ścieki w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opracowanie ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, i co najważniejsze, zawiera komentarz do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ustawodawca tej umowie poświęca sporo uwagi w regulacjach ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków . Ustawa ta określa elementy, jakie powinna zawierać umowa. Zagadnienia treści umowy nastręczają licznych problemów, zarówno w teorii, jak i praktyce.

Po drugie, opracowanie zawiera przykładowe klauzule, które mogą być wykorzystywane podczas redagowania tekstu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nie chodzi jednak o kompleksowe omówienie wszystkich możliwych klauzul i wszystkich możliwych wariantów. Natomiast chciałbym, aby osoby korzystające z tego opracowania wiedziały, jakie skutki prawne wywoła wprowadzenie danej klauzuli, jak należy je umiejętnie stosować oraz jak je rozumieć.

Opracowanie może być przydatne szczególnie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, obsługujących je radców prawnych i adwokatów, pracowników samorządowych zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniom ścieków.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu prof. dr. hab. Błażejowi Wierzbowskiemu za cenne uwagi i wskazówki.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Ogólna charakterystyka umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

1.Zagadnienia wstępne

Zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do istotnych kwestii organizacji społeczeństwa. Wiąże się bowiem z zaspokajaniem podstawowych potrzeb o charakterze egzystencjalnym. Zagadnienie to ma charakter powszechny, co świadczy o jego wadze.

Zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków ma charakter złożony, gdyż obejmuje liczne aspekty. Ściśle wiąże się nie tylko z aspektami technicznymi, ale także ekologicznymi, finansowymi itp.

Należy jednak zauważyć, że istotne znaczenie przy zaopatrywaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków odgrywają regulacje prawne. Ustawodawca ma dwie zasadnicze możliwości uregulowania stosunków prawnych pomiędzy podmiotem, który zaopatruje w wodę i odprowadza ścieki, a podmiotem, który te ścieki dostarcza i odbiera wodę.

Pierwszy sposób regulowania stosunków prawnych w zakresie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków wykorzystuje metodę administracyjnoprawną. Pomiędzy podmiotem dostarczającym wodę a odbierającym ją nawiązuje się stosunek nadrzędności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?