Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu... - OpenLEX

Szlachetko Jakub H., Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Monografie
Opublikowano: Wyd.UG 2016
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Autor fragmentu:

Rozdział1.
Charakterystyka udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej w realizacji zadań publicznych z pozycji nauki administracji i nauki prawa administracyjnego

1.1.Charakterystyka udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej w realizacji zadań publicznych z pozycji nauki administracji

Funkcją nauki administracji jest „optymalizacja (usprawnienie, doskonalenie) realnie istniejącej i funkcjonującej w państwie administracji publicznej w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb społecznych. Doskonaleniu administracji służą podejmowane przez naukę administracji badania nad rzeczywistym stanem organizacji i działalności tej administracji oraz analiza i ocena czynników (warunków), od których uzależniona jest jakość owej administracji i które mają wpływ na sprawność jej działania” .

Zmieniają się więc zapatrywania nauki administracji publicznej na różne kwestie, tak samo jak zmienia się jej przedmiot. Administracja publiczna, jej struktura organizacyjna i funkcjonalna, katalog realizowanych zadań publicznych ulegają ciągłym przemianom tylko po to, by podążać za oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa. Do podobnego przekonania dochodzi Jan Boć, stwierdzając, że „zmieniają się cele administracji, jej zadania, cele polityczne, formy i metody działania, struktury...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX