Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Autor fragmentu:

Rozdział1
PODSTAWOWE POJĘCIA

Artysta – osoba wykonująca zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów.

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej regulowana przepisami ustawy z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Dz.U. poz. 647 ze zm.).

Chałupnik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą.

Członek spółdzielni – członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz spółdzielni kółek rolniczych zajmującej się produkcją rolną, który wykonuje pracę na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na jej rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?