Gnela Bogusława (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne

Monografie
Opublikowano: WKP 2011
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane zagadnienia prawne

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Książka niniejsza jest poświęcona zagadnieniom prawnym dotyczącym ubezpieczeń gospodarczych i stanowi efekt części opracowań przygotowanych na konferencję zorganizowaną w dniach 24-25 listopada 2011 r. w Krakowie przez Katedrę Prawa oraz Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne". W tej konferencji uczestniczyli przedstawiciele uniwersyteckich ośrodków naukowych oraz praktycy zajmujący się problematyką ubezpieczeń od strony prawnej i ekonomicznej.

W książce przedstawiono wybrane zagadnienia polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych (problematyce ekonomicznej ubezpieczeń jest poświęcona odrębna publikacja) mające doniosłe znaczenie teoretyczne i praktyczne. Dotyczą one przede wszystkim cywilnoprawnej konstrukcji umowy ubezpieczenia, w tym jej stron i ochrony słabszej strony tej umowy na gruncie prawa kolizyjnego, odpowiedzialności oraz roszczeń związanych z umową ubezpieczenia, a ponadto innych instytucji prawa ubezpieczeń, np. gwarancji ubezpieczeniowej, pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także aspektów procesowych i publicznoprawnych ubezpieczeń gospodarczych.

Opracowania zawarte w książce stanowią wkład w rozwój polskiego prawa ubezpieczeń, a ze względu na wyrażone w nich poglądy i zgłoszone postulaty, powinny zainteresować nie tylko teoretyków i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami, ale także osoby i instytucje uczestniczące w procesie reform prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Redaktor naukowy

Bogusława Gnela

Autor fragmentu:

CzęśćI
Podmioty umowy ubezpieczenia

Problem kwalifikacji stron umowy ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczającego

prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX