Woźnicki Jerzy (red.), Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: 2021-2025 z projekcją do roku 2030

Monografie
Opublikowano: Wyd.Pol.Śląsk. 2022
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: 2021-2025 z projekcją do roku 2030

Autor fragmentu:

Część1
Cele i założenia ogólne Projektu pn. „Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 r.”

Jerzy Woźnicki

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX