Krzysztofek Mariusz, Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Monografie
Opublikowano: LEX 2015
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Autor fragmentu:

Rozdział1
Zakres książki. Porównanie tajemnic zawodowych w instytucjach finansowych. Prawo klientów do prywatności

1.1.Zakres książki. Tajemnice zawodowe w instytucjach finansowych

Tematem książki jest ochrona informacji o klientach w instytucjach finansowych. To zarówno tajemnica bankowa, tajemnica ubezpieczeniowa i tajemnice zawodowe wzorowane na tajemnicy bankowej obowiązujące spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i fundusze inwestycyjne, jak i ochrona danych osobowych klientów tych instytucji finansowych.

Koncentruję się na tajemnicach zawodowych obowiązujących:

banki, oddziały instytucji kredytowych (a więc banków z innych państw UE) i oddziały banków zagranicznych (spoza UE), działające na terenie Polski – tajemnica bankowa określona w art. 104–106d pr. bank. (obowiązuje ona działające w Polsce oddziały banków z innych państw UE i spoza niej na podstawie odpowiednio art. 48k ust. 2 i art. 41 pr. bank.);

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – tajemnica zawodowa w SKOK-ach, wzorowana na tajemnicy bankowej, określona w art. 9e–9gustawy o SKOK-ach, częściowo w związku z przepisami o outsourcingu w SKOK-ach, wzorowanymi również na analogicznych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX