Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Szkoda ewentualna i utrata szansy. Granice obowiązku odszkodowawczego

Autor fragmentu:

RozdziałI
Szkoda ewentualna

1.Wprowadzenie

Zgodnie z przyjętą w przedmowie terminologią szkoda ewentualna to skutek zdarzenia szkodzącego w sferze dóbr poszkodowanego, który nie podlega kompensacji (w modelu ustawowym) z uwagi na zbyt mały stopień prawdopodobieństwa realizacji hipotezy dyferencyjnej. Punkt 2 niniejszego rozdziału stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań co do szkody ewentualnej. Zawiera bowiem analizę pojęcia szkody ewentualnej zobrazowaną praktycznymi przykładami, a także uwagi terminologiczne przydatne dla wywodu zawartego w dalszej części książki.

Ponieważ w kontekście kwalifikacji danego uszczerbku jako szkody ewentualnej zasadniczego znaczenia nabiera kwestia prawdopodobieństwa, w punkcie 3 omówiono to pojęcie i jego potrójną rolę w procesie ustalania odpowiedzialności. W tej części pracy zwracam także uwagę na proces ustalania stanu faktycznego przez sąd i konieczność dokonywania definitywnych rozstrzygnięć w sprawach o niejednokrotnie nieoczywistym przebiegu oraz na znaczenie tych ustaleń dla określania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?