Ożóg Marcin, System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2009
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi. Problematyka prawna

Autor fragmentu:

RozdziałI
Wprowadzenie do przedmiotu regulacji

1.Produkt leczniczy

1.1.Uwagi ogólne

1.1.1.Sposoby rozumienia pojęcia „produkt”

Przedmiotem niniejszej pracy jest „produkt” - produkt leczniczy, a obok niego wpadkowo również produkt kosmetyczny (kosmetyk), suplement diety, wyrób medyczny i inne produkty pokrewne.

W polskim piśmiennictwie prawniczym dyskusja nad znaczeniem, jakie należałoby przypisać pojęciu „produkt” (które jest, jak widać z krótkiego powyższego wyliczenia, wymiennie używane z pojęciem „wyrób” albo w ogóle się w nazwie produktu nie pojawia), toczy się głównie na tle zagadnienia cywilnoprawnej odpowiedzialności za produkt . Postuluje się, aby pojęcie produktu w cywilnoprawnym rozumieniu interpretować możliwie najszerzej, jako „każde dobro występujące w obrocie masowym (a więc nie wytwarzane na indywidualne zamówienie)” , w konsekwencji dyskusja nad znaczeniem pojęcia produkt sprowadza się do ustalenia, na ile pojęcie to ma charakter inkluzywny, przy pominięciu zagadnienia ewentualnych różnic pomiędzy poszczególnymi produktami i zasadniczo przy pominięciu zagadnienia samej wewnętrznej struktury...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX