Ślebzak Krzysztof (red.), Wróbel Włodzimierz (red.), Studia i analizy Sądu Najwyższego. Tom III

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2009
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Studia i analizy Sądu Najwyższego. Tom III

Autor fragmentu:

Realny czy obligacyjny charakter roszczenia posiadacza samoistnego o zwrot nakładów?

Monika Czajkowska-Dąbrowska

I. Pytanie o "realny czy obligacyjny" charakter roszczenia posiadacza samoistnego o zwrot nakładów może być uznane za bardzo skrótowe sformułowanie problemu. Wymaga on szerszego objaśnienia. Na problem ten składa się w istocie wiązka splątanych ze sobą odrębnych zagadnień, spośród których właściwie każde budzi poważne kontrowersje i w doktrynie, i w orzecznictwie. Dlatego niezmiernie trudno jest wyizolować ujęte w tytule zagadnienie na tyle, aby można je było rozstrzygnąć jednym słowem bez poczynienia odpowiednich wielostopniowych założeń w kwestiach w stosunku do niego pierwotnych lub z nim powiązanych.

Już sama opozycja "obligacyjne czy realne?" w odniesieniu do roszczeń posiadacza o zwrot nakładów wymaga rozwinięcia. Można przypuszczać, że "realne" w tym kontekście miałoby oznaczać szczególny sposób wyznaczenia strony stosunku prawnego, jaki powstaje w związku z roszczeniem o zwrot nakładów. Jest to stosunek obligacyjny. Jego specyfika miałaby polegać na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX