Przetak Marzena, Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego

Monografie
Opublikowano: Wyd.UG 2015
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA

Książka jest nieznacznie zmienioną wersją rozprawy doktorskiej pt. „Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego”, przygotowanej na Uniwersytecie Gdańskim i obronionej w 2014 r.; wyróżnionej uchwałą Rady Wydziału Filologicznego tegoż uniwersytetu.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powyższego. W gronie tym znajduje się promotor – Pani Profesor Jolanta Maćkiewicz, od której miałam możliwość wiele się nauczyć, w tym pisania tekstów naukowych. Należą do niego również recenzenci – Pan Profesor Radosław Pawelec i Pan Profesor Łukasz Pohl, którzy nie tyle nie podcięli mi skrzydeł formatem swej wiedzy, ile nawet skrzydeł mi dodali, choćby cennymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania pracy do druku.

Rodzinie i Przyjaciołom jestem wdzięczna za wsparcie, na które zawsze mogłam liczyć.

Marzena Przetak

Autor fragmentu:

1.WSTĘP

(...) dożyłem epoki,

kiedy słowo nie odnosi się do rzeczy, na przykład drzewa,

tylko do tekstu o drzewie,

który to tekst począł się z tekstu o drzewie, i tak dalej.

Cz. Miłosz, Aleksandryjskość

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX