Karlik Piotr (red.), Pilitowski Bartosz (red.), Stosowanie tymczasowego aresztowania. Analiza praktyczna

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Stosowanie tymczasowego aresztowania. Analiza praktyczna

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
ANALIZA PRAKTYKI STOSOWANIA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PRZEZ POLSKIE SĄDY. WYNIKI BADAŃ AKTOWYCH I ICH OCENA

Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, mającym na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego. Stanowi przy tym środek najdotkliwszy dla podejrzanego albo oskarżonego , ponieważ oznacza pozbawienie go wolności, osadzenie w areszcie śledczym lub zakładzie karnym oraz znaczne ograniczenie kontaktu ze światem zewnętrznym (brak przepustek; telefony i widzenia wyłącznie za zgodą organu prowadzącego postępowanie). Dlatego jego stosowanie zostało powierzone wyłącznie w ręce sądów (art. 31 Konstytucji RP).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX