Łazarska Aneta, Rzetelny proces cywilny

Monografie
Opublikowano: WKP 2012
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Rzetelny proces cywilny

Autor fragmentu:

CzęśćI
Rzetelny proces – geneza, znaczenie i uwarunkowania

Rozdziałpierwszy
Źródła pochodzenia i znaczenie rzetelnego procesu

Źródeł idei rzetelnego procesu należy się doszukiwać w angielskiej koncepcji fair trial wywodzącej się z tradycji systemu common law oraz orzecznictwa sądów o charakterze międzynarodowym. Pojęcie fair trial oznacza atrial by an impartial and disinterested tribunal in accordance with regular procedures, gdzie pojęcie fair odpowiada pojęciom impartial, just, equitable, disinterested . Fair znaczy tyle co uczciwy, sprawiedliwy, godziwy, a fair trial to po prostu uczciwy proces. Samo pojęcie fair jest spotykane w zawodach sportowych dla określenia zasad uczciwej walki – fair play . W prawie brytyjskim i amerykańskim używa się również określenia due process of law, które odnoszone jest do reguł prowadzenia postępowania przed sądem oraz poczucia sprawiedliwości i słuszności, zaś fair trial stosuje się do gwarancji procesowych uczestników postępowania. Idea due process of lawpozawala zapewnić indywidualną wolność obywatela w stosunku do dominującej pozycji władzy państwa. Zakłada ona bowiem,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX