Rynek leków a własność intelektualna - OpenLEX

Krekora Magdalena, Rynek leków a własność intelektualna

Monografie
Opublikowano: Zakamycze 2006
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Rynek leków a własność intelektualna

Autor fragmentu:

RozdziałI
Uwagi wprowadzające

1.Funkcjonowanie "rynku leków" - sytuacja faktyczna

Produkty lecznicze zaczęto wytwarzać na skalę przemysłową i masowo wprowadzać do obrotu na początku XX w. Od tego czasu przemysł farmaceutyczny przeszedł wiele znaczących przeobrażeń, a wraz z nim przekształcał się "rynek produktów leczniczych". Obecnie przemysł farmaceutyczny odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w gospodarce globalnej, jak i w gospodarkach niemal wszystkich państw świata: po pierwsze - jako dostarczyciel produktów leczniczych niezbędnych do leczenia chorób ludzi i zwierząt, po drugie - jako pracodawca i gwarant dochodów setek tysięcy ludzi, po trzecie - jako płatnik podatków i innych danin publicznych, po czwarte zaś - jako sponsor badań naukowych. Jednocześnie, z uwagi na znaczenie produktów leczniczych dla społeczeństwa oraz potencjalne zagrożenie, jakie niesie ze sobą ich wprowadzenie do obrotu, nowoczesny "rynek produktów leczniczych" charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem uregulowania. Bardzo szczegółowe regulacje prawne obejmują proces wytwarzania produktów,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX