Ruchomość jako przedmiot egzekucji. Postępowanie. Wzory pism i orzeczeń - OpenLEX

Merchel Zbigniew, Ruchomość jako przedmiot egzekucji. Postępowanie. Wzory pism i orzeczeń

Monografie
Opublikowano: Currenda 2006
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Ruchomość jako przedmiot egzekucji. Postępowanie. Wzory pism i orzeczeń

Autor fragmentu:

RozdziałI
Przedmiot egzekucji z ruchomości

1.Ruchomość jako przedmiot egzekucji

Ruchomość może stanowić zarówno przedmiot egzekucji świadczeń pieniężnych, jak i być przedmiotem egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Ruchomości podlegają różnym klasyfikacjom. Przede wszystkim wskazać należy na podział ruchomości na oznaczone co do gatunku i oznaczone co do tożsamości. Podstawą tego podziału jest rozróżnienie między cechami indywidualnymi a rodzajowymi rzeczy. Znaczny stopień uszczegółowienia w sposobie oznaczenia rzeczy powoduje, że można ją zaliczyć do rzeczy oznaczonych co do tożsamości, a nie co do gatunku. Podział ten oparty jest na kryterium subiektywnym, gdzie decydująca jest wola stron . Jako kryterium rozróżniające te dwie kategorie ruchomości wskazuje się też na ich zamienność. Ruchomości oznaczone co do tożsamości są określone według takich przymiotów, że nie da się ich zastąpić innymi ruchomościami, zaś ruchomości oznaczone co do gatunku są określone według przymiotów właściwych dla większej grupy tych ruchomości . Klasyfikacje te nie wpływają jednak na to,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX