Ferek Maciej, Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944–1989

Monografie
Opublikowano: WKP 2022
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Roszczenia restytucyjne właścicieli nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944–1989

Autor fragmentu:

RozdziałI
Ewolucja standardów konstytucyjnych w okresie powojennym

1.Uwagi ogólne dotyczące prawa własności

Własność jest przedmiotem zainteresowania różnych nauk, zwłaszcza ekonomii, socjologii, psychologii, a także prawa. To prawo podmiotowe, które podlega regulacji gałęzi przede wszystkim prawa cywilnego, ale także konstytucyjnego, administracyjnego i finansowego. Jest to najszersza, ale też najprostsza i bezpośrednia forma korzystania z dóbr materialnych, bowiem tylko w ramach własności istnieje możliwość korzystania przez dany podmiot z największego znanego w systemie prawa zakresu uprawnień względem rzeczy.

Zatem można stwierdzić, że funkcją prawa własności jest zagwarantowanie właścicielowi, na zasadzie podlegającej jego woli wyłączności, szeregu praw ekonomicznych, polegających na możności czerpania korzyści z przedmiotu własności, ale także zagwarantowanie realizacji jego obowiązków ekonomicznych. To prawo gwarantujące przejrzystość stosunków majątkowych.

Właśnie aspekt ekonomiczny sprawił, że po czterdziestu pięciu latach prymatu własności społecznej odżyło zainteresowanie własnością...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX