Rachunkowość, finanse i bilanse w praktyce przedsiębiorstw - OpenLEX

Paczuła Czesław, Rachunkowość, finanse i bilanse w praktyce przedsiębiorstw

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2005
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Rachunkowość, finanse i bilanse w praktyce przedsiębiorstw

Autor fragmentu:

CzęśćI
Rachunkowość przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ1
Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw

1.1.Czym jest współczesna rachunkowość przedsiębiorstw

We współczesnej gospodarce rynkowej każdy przedsiębiorca, który chce osiągnąć sukces w biznesie, powinien na bieżąco mierzyć efekty ekonomiczne prowadzonej działalności gospodarczej, rejestrować i wyceniać posiadane zasoby majątkowe, należności i zobowiązania, kalkulować koszty i przychody, wykorzystując w tym celu procedury, zasady i techniki wypracowane w toku wielowiekowych praktycznych zastosowań rachunkowości. Czym więc jest rachunkowość?

W polskiej literaturze fachowej występuje wiele różnych definicji opisujących pojęcie i istotę rachunkowości. W tym poradniku będziemy się interesować głównie rachunkowością finansową jednostek gospodarujących (przedsiębiorstw), zwanych potocznie firmami.

Rachunkowość - w tym rachunkowość przedsiębiorstw - jest obszerną dyscypliną wiedzy, którą trudno w sposób jasny i zrozumiały zdefiniować i opisać.

Współczesna rachunkowość może być rozumiana wielorako:

1)

jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna - rachunkowość jest nauką stosowaną, której...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX