Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym - OpenLEX

Norek Emil, Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2008
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym

Autor fragmentu:

ROZDZIAŁI
Przedsiębiorstwo - uwagi wstępne

1.Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy

Pojęcie działalności gospodarczej stanowi kategorię ekonomiczną. W ujęciu nauki ekonomii jest to wszelka działalność ludzka polegająca na przystosowaniu zasobów i sił przyrody z zamiarem wytworzenia nowych dóbr lub przekształcenia już istniejących, ich podziale i konsumpcji. Produkcja w tym ujęciu obejmuje nie tylko sam proces wytworzenia dóbr, ale również ich transport oraz magazynowanie. Do tej sfery działalności ludzkiej zalicza się również kredytowanie i ubezpieczenie tych procesów gospodarczych. Podział dóbr natomiast należy do handlu, a także częściowo do sfery niektórych usług materialnych, np. gastronomii. Konsumpcja, jeżeli nie stanowi spożycia indywidualnego, przybiera formy zorganizowane, jako spożycie zbiorowe .

Ustawodawca, próbując wyjść naprzeciw powyższym ustaleniom, wprowadził definicję tego pojęcia w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej . Zgodnie z art. 2ustawy, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX