Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej - OpenLEX

Adamus Rafał, Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej

Monografie
Opublikowano: LEX 2011
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej

Autor fragmentu:

RozdziałI
Zagadnienia wprowadzające

1.Uwagi ogólne

Niniejsze opracowanie jest poświęcone zagadnieniu problematyki prawnej przedsiębiorstwa upadłego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego (art. 15 p.u.n.).

Zwrot "przedsiębiorstwo" jest tu używany w znaczeniu przedmiotowym, w rozumieniu regulacji art. 551 k.c. Niemniej w piśmiennictwie wyrażono także pogląd, że przepisy prawa upadłościowego i naprawczego posługują się pojęciem przedsiębiorstwa w "znaczeniu funkcjonalnym i przedmiotowym" . Jeden z autorów stwierdził, że "na gruncie polskim jest to całkowicie przekonujące przypisywanie rozumienia przedsiębiorstwa w art. 551 k.c. jako przedmiotowo-funkcjonalne" . Niezależnie jednak od rozbieżnych poglądów w materii rozumienia pojęcia "przedsiębiorstwo", termin ten na gruncie przepisów prawa upadłościowego będzie oznaczał przedmiot, a nie podmiot stosunków prawnych.

W monografii zostaną przedstawione zagadnienia prowadzenia, dzierżawy, sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka w postępowaniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX