Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Przeciwdziałanie uzależnieniom. Regulacje prawne

Autor fragmentu:

Rozdział1
Modele regulacji przeciwdziałania uzależnieniom w systemie prawa administracyjnego

1.1.Metoda regulacji – podstawa wyróżnienia modeli regulacji przeciwdziałania uzależnieniom

1.1.1.Definicja i cechy metody regulacji

W doktrynie II połowy XX w., przed tzw. transformacją ustrojową Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Rzeczpospolitą Polską, pojęcie metody regulacji zostało przeanalizowane dość dokładnie, w szczególności przez przedstawicieli nauki teorii prawa, ale również innych dziedzin nauki prawa, adekwatnie do potrzeb dokonywanych przez nich badań. Dla niektórych z nich pojęcie metody regulacji było przedmiotem, a dla innych narzędziem badań.

O ile pojęcie to jest często przywoływane przez przedstawicieli doktryny, to bardzo rzadko podejmują się oni jego zdefiniowania, uznając je za zastane i powszechnie stosowane. Dlatego wyjątkowy charakter ma definicja zaproponowana przez S. Włodykę, zgodnie z którą metoda regulacji to „podporządkowana pewnym założeniom ogólnym świadoma działalność ustawodawcy polegająca na wyborze takich, a nie innych form wprowadzania w życie pewnych zasad postępowania (norm prawnych)” . Autor ten jako immanentną cechę metody regulacji widzi jej sprzężenie z pojęciami zakresu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację