Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne - OpenLEX

Dominowska Joanna, Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne

Monografie
Opublikowano: WK 2017
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne

Autor fragmentu:

Rozdział1
Istota fundacji a działalność gospodarcza

1.1.Podstawowe cechy fundacji

Słowo „fundacja” wywodzi się od łacińskiego czasownika fundare, który oznacza dawanie początku czemuś, stwarzanie czegoś, konstruowanie podwalin czy fundamentu, ugruntowanie i wzmacnianie, zakładanie czegoś. Te elementy są rzeczywiście wspólne organizacjom określanym w różnych systemach prawnych jako fundacje. Jednak już próby określenia dalszych cech wspólnych nasuwają problemy i uwidaczniają poważne różnice. Samo uściślenie istoty fundacji mogłoby zatem być przedmiotem monografii. Okazuje się bowiem, że ani osobowość prawna, ani ścisły zakaz dystrybucji dochodów pomiędzy osoby powiązane z fundacją, ani nawet czysto kapitałowa struktura nie są cechami wspólnymi dla organizacji, które w różnych porządkach prawnych określa się mianem fundacji. Przyjmując jednak pewien wspólny, oparty na doktrynie europejskiej, zwłaszcza niemieckiej i francuskiej, zespół cech, który pozwala uznać daną jednostkę organizacyjną za fundację, można przyjąć, że zawsze jest to organizacja oparta na kapitale,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX