Problemy związane z pomiarem przestępczości - OpenLEX

Błachut Janina, Problemy związane z pomiarem przestępczości

Monografie
Opublikowano: Oficyna 2007
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Problemy związane z pomiarem przestępczości

Autor fragmentu:

Rozdział1
Dlaczego należy mierzyć przestępczość?

Zjawisko przestępczości, będące przedmiotem zainteresowań kryminologów, wymaga rzetelnego opisu, ujęcia w kategoriach ilościowych - tak w aspekcie statycznym, jak i dynamicznym. Powinny zostać określone rozmiary przestępczości, czyli liczba przestępstw popełnianych w danym społeczeństwie w określonym czasie, nasilenie przestępczości, czyli nasycenie danej społeczności przestępstwami, dynamika przestępczości, czyli trendy zmian zjawiska w czasie, struktura przestępczości, czyli kategoria popełnianych przestępstw (ze względu na ich rodzaj, ciężar gatunkowy), struktura przestępców, czyli kategoria sprawców przestępstw (ze względu na ich cechy socjo-demograficzne). Udzielenie odpowiedzi na pytania: jaki jest poziom przestępczości? ile przestępstw jest popełnianych w określonym czasie i miejscu? jak wiele osób popełnia przestępstwa? kim są przestępcy? czy i jak zmienia się przestępczość? - leży w orbicie zainteresowań nie tylko kryminologii, lecz również wielu innych dyscyplin naukowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX